Правова охорона промислового зразка

реферат

3. Умови патентоспроможності промислового зразка

промисловий зразок патент захист

Згідно з законодавством, промисловий зразок буде відповідати умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним [1].

У тексті Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Спробуємо розтлумачити ці заплутані юридичні визначення. Розглянемо для прикладу нове авто, що припало Вам до душі. Мабуть очевидно, що усі без виключення транспорті засоби на нашій планеті можна віднести до обєктів промислової власності. Тобто, те, що всередині автомобіля - стосується винахідництва, а зовнішній вигляд, дизайнерські рішення - сфера охорони промислових зразків. Відповідно і суттєві ознаки також стосуються художньо-конструкторських рішень виробу. Вони характеризують його композиційні особливості і впливають на процес формування зовнішнього вигляду виробу. Істотність ознаки промислового зразка визначається її участю у створенні зорового образу виробу, що дозволяє безпомилково виділити його з ряду аналогічних. Несуттєві ознаки не впливають на формування зорового образу обєкта.

Як правило, суттєві ознаки промислового зразка в сукупності розташовуються у певній послідовності:

- образне рішення обєкта;

- склад і кількість основних композиційних елементів;

- форма виробу чи (і) його частини (обємна характеристика, обрис, силует);

- взаємне розміщення елементів (композиційне або компонувальне рішення);

- пластичне рішення обєкта або його елементів;

- колористичне рішення;

- декоративне рішення;

- матеріал.

Пояснити термін "промислова придатність промислового зразка" в принципі не складно. Якщо певний обєкт не можна відтворити промисловим способом, тобто його не можливо тиражувати за допомогою технологій масового виробництва, то такий виріб скоріше за все є витвором мистецтва і підпадає під охорону, як обєкт авторського права.

Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, які раніше надійшли до Установи.

Промисловий зразок, на який вимагається правова охорона, повинен бути новим по відношенню до інших зразків, створених в усіх інших частинах світу, причому без будь-якого обмеження у часі і методів розкриття. Однак, що це за правило, якщо воно не має винятків. Тому передбачено виняток або спеціальний випадок розкриття інформації, який не впливає на новизну промислового зразка.

По-перше, якщо таке розкриття відбувається протягом визначеного періоду часу - шести місяців до дати подання заявки до Установи або. якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

По-друге, виняток стосується розкриття промислового зразка:

- власником на офіційних або офіційно визнаних виставках;

- власником під час проведення експериментів, подання в друкованих виданнях або у працях наукових конференцій;

- без дозволу власника шляхом недобросовісного використання, порушення конфіденційності тощо.

Делись добром ;)