logo
Право соціального захисту (методичка)

Тема 3. Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні (14 год.)

Лекція 1. Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні (2 год.)

1. Поняття, види та особливості організаційно-правових форм соціального забезпечення.

2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.Фінансування з державного бюджету.

7. Недержавне соціальне забезпечення.

Практичне заняття 1. Тема: Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні (2год.)

1. Поняття, види та особливості організаційно-правових форм соціального забезпечення.

2. Поняття соціального страхування, його види і організаційні засади.

3. Організація пенсійного страхування в Україні. Персоніфікований облік.

4. Організація обов'язкового соціального страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

5. Соціальне страхування на випадок безробіття.

6. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

7. Недержавні організаційно-правові форми соціального забезпечення.