logo
Захист прав власника патенту на винахід і корисну модель за національним законодавством

1.1 Майнові права на патент

У власника патенту на винахід чи корисну модель існують як особисті немайнові так і майнові права (стаття 28 Угоди ТРІПС).

Стаття 423 Цивільного кодексу України передбачає такі особисті немайнові права інтелектуальної власності як:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) обєкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця обєкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві обєкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Світова практика дійшла згоди про те, що особисті немайнові права інтелектуальної власності діють безстроково.

Дане положення закріплене і в українському законодавстві. Відповідно до частини 1 статті 425 ЦКУ, особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.